Сайт групи №5 "СОНЕЧКО"

Педагогічний колектив групи

Железняк Ольга Олександрівна - вихователь

Кузнєцова Наталія Анатоліївна - помічник вихователя